free flash templates : free flash templates
 

COACHNING


„Technika coachingu polega na wydobywaniu mocnych stron ludzi, pomaganiu im w omijaniu osobistych barier i ograniczeń w celu osiągnięcia celu, a także ułatwieniu im bardziej efektywnego funkcjonowania w zespole. Coaching koncentruje się na rozwiązaniu (a nie na poszukiwaniu przyczyn problemów), promując rozwój nowych strategii myślenia i działania ". [R. Dilts.]Nasze doświadczenia potwierdzają, że coaching biznesowy jest jedną z metod najbardziej zorientowanych na efektywność organizacji. Koncentruje się na ludziach - ich umiejętnościach, strategiach myślenia i działania, motywacji i zachowaniach w organizacji. Specyfika pracy coachingowej prowadzi do uzyskania szybkich i trwałych rezultatów.


Prowadzimy procesy coachingowe w oparciu o standardy International Coaching Community (ICC), stosując również narzędzia takich autorytetów, jak: Joseph O’Connor, Robert Dilts, Streven Gilligan, Richard Bolstad i innych.


Wraz ze zmieniającym się rynkiem biznesowym nieustannie dbamy o doskonalenie naszego warsztatu, rozszerzamy naszą wiedzę o nowe umiejętności. Bierzemy udział w spotkaniach promujących nowości w obszarze coachingu i czerpiemy z nich inspiracje.


Tworzymy zespół coachów legitymujących się międzynarodowymi certyfikatami coacha ICC i Biznes Coacha ICC. Nasze doświadczenie, wiedza i przygotowanie warsztatowe upoważniają nas do prowadzenia superwizji w coachingu.